Facebook

galerie

De voormalige ‘koestal’ van boerderij ‘De Bisschop’ is stijlvol verbouwd tot galerie. In de galerie maar ook op het erf is er een doorlopende expositie van eigen werk. In combinatie daarmee zijn er meerdere keren per jaar thema-exposities waarbij ondermeer het dier óók op het doek centraal staat.